Kako da postanem psihoterapeut?
Psihoterapeuti su osobe obučene i školovane da pomoću svojih tehnika, veština i znanja pomognu osobama sa psihološkim tegobama sa ciljem da se dođe do željene promene.
Depresivna i anksiozna stanja
Dešava se da dobijem pitanje vezano za prisustvo depresije među mladim ljudima kako u našoj zemlji tako na čitavoj planeti. Oni koji me pitaju žele da potvrdim ili opovrgnem utisak da mladi drže monopol nad dijagnozom depresije.
Samopovređivanje
Prejedanje, pušenje, preterano konzumiranje alkohola samo su neka od ponašanja koja na duge staze svakako za nas nisu dobra a da njihove fizičke posledice nisu odmah vidljive.
Značaj motivacije u psihoterapiji
Ukoliko se odlučimo da krenemo na psihoterapiju jedan od bitnih činilaca je motivacija. Važno je da je sama osoba motivisana da potraži pomoć i da postoji problem na kome hoće da radi.
Uvod u osnovne emocije III – ljutnja
Ljutnja ili bes je jedna od osnovnih emocija, koje smatramo neprijatnim kako za osećati, tako i za biti u blizini nekog ko je ljut.
Relacione potrebe ljudi
Od samog rođenja, kvalitet emocionalne povezanosti mame i bebe (ili primarnog staratelja) od izuzetnog je značaja za formiranje ličnosti i građenje odnosa sa drugim ljudima kroz ceo život.
Stres na poslu
Izbor profesije može uticati na opšti osećaj blagostanja i sreća je baviti se poslom koji je u skladu sa našim sposobnostima i potencijalima.
Biti životna Žrtva
U svom privatnom i profesionalnom životu povremeno srećem osobe za koje bi se moglo reći da se češće, a neki i skoro ceo život nalaze u ulozi Žrtve.
Samoća i usamljenost
Da li je biti usamljen isto što i biti sam? Često možemo čuti kako se usamljenost i samoća poistovećuju.

Sav materijal sa sajta je dostupan pod sledećom licencom:

CC BY-NC-ND 4.0

Ostale informacije