EDUKACIJE

Opšte edukacije

Osim što se bavimo savetovanjem i psihoterapijom, kao dodatak ličnom rastu i razvoju redovno organizujemo psihološke radionice i treninge.

Stručne edukacije

Tokom višegodišnjeg iskustva u psihoterapijskom radu uočili smo propuste u znanju koje smo imali mi, a i većina naših kolega.

Sav materijal sa sajta je dostupan pod sledećom licencom:

CC BY-NC-ND 4.0

Ostale informacije