Edukacije u UBUNTU centru

Osim što se bavimo savetovanjem i psihoterapijom, kao dodatak ličnom rastu i razvoju redovno organizujemo psihološke radionice i treninge. Pored neophodne teorije koja je sastavni deo svake edukacije, akcenat stavljamo na praktične alate koji su primenjivi u realnom životu. Učesnici takođe mogu izneti probleme koji ih u tom momentu muče, i dobiti odgovarajuće usmerenje za njih. Treninzi, radionice i iskustvene grupe namenjeni su svima, bez obzira na to da li dolaze na individualnu psihoterapiju ili ne. U psihoterapijskom radu uočili smo da postoje problemi zbog kojih se klijenti češće javljaju, a da za njihovo rešavanje grupa može da bude podsticajno i pozitivno iskustvo koje će im promeniti pogled na poteškoće sa kojima se suočavaju.

Radionice

Radionice su interaktivni način da učesnici nauče nešto novo o temi, steknu drugačije uvide, čuju mišljenja drugih i diskutuju o temi. Koncipirane su kao tematski susreti na kojima učesnici zajedno sa voditeljem koji daje terapijski okvir, dolaze do novih zaključaka i revidiraju stara uverenja koja im prave poteškoće u svakodevnom funkcionisanju.

Treninzi

Treninzi za psihološki razvoj rade na sličnim principima kao i sportski treninzi. Veštine poput asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti su veoma korisne za unapređivanje kvaliteta naših života – na ličnom, međuljudskom i poslovnom planu. Ali, kao i ostale životne veštine, neophodno je da ih uvežbamo dok ne pređu u automatsku reakciju. Zato se grupa ljudi, sa istim ciljevima, nalazi jednom nedeljno na po par sati, više nedelja za redom, kako bi učili i vežbali naučeno dok ne savladaju date veštine. Tokom treninga, a i nakon toga, nastavljaju da praktikuju stečene veštine kako bi živeli kvalitetniji život.

Prednosti i dobiti grupnog rada

Isceljujuće je biti deo grupe ljudi koji se međusobno podržavaju i prihvataju. S obzirom na to da se svi prisutni suočavaju sa sličnim poteškoćama, lakše je pričati o svojim iskustvima. Rad se odvija u opuštenoj i prijatnoj atmosferi, dok udobno smešteni u fotelje, uz kafu ili čaj, diskutujemo o važnim temama. Ceo proces se odvija uz vođstvo visoko kompetentnih stručnjaka koji vode računa o tome da se svi osećaju sigurno, i da svakoj osobi posvetimo dovoljno vremena.

Asertivni trening–osnaži sebe

Trening asertivnosti služi za unapređivanje komunikacije sa drugim ljudima i podizanje samopouzdanja. Dobra komunikacija sa drugima je preduslov i suština svakog dobrog međuljudskog odnosa. Na ovom treningu učimo kako jasno da se zauzmemo za sebe, svoje želje i potrebe–bez da povredimo druge. Takođe učimo da postavimo granice drugima koji nas ugrožavaju, poštujući i sebe i druge. Asertivni ljudi imaju više samopouzdanja, dobro rešavaju konflikte, poštuju sebe i druge, jasno postavljaju granice, znaju da se izbore za sebe, znaju da izađu na kraj sa “teškim” ljudima, itd.

Iskustvena grupa za analizu i tumačenje snova

Tumačenje snova je način na koji bolje upoznajemo sopstvene procese, rešavamo nedoumice i tražimo odgovore na pitanja koja su nam važna. Prednosti rada u grupi su aktivno učešće svih članova, nesebična podrška kao i mogućnost da čujete tuđa iskustva i da kroz njih saznate nešto novo, kako o drugima, tako i o sebi. Iskustvena grupa ima elemente psihoterapijskog rada, ali nije zamena za psihoterapiju.

Trening emocionalne pismenosti-Školovanje srca

Za razliku od inteligencije (IQ) koja je najvećim delom biološki predodređena, emocionalnu inteligenciju (EQ) je moguće razvijati tokom života. Upravo za to služi trening emocionalne pismenosti. IQ najviše utiče na školsko postignuće, ali ne garantuje uspeh i kvalitet života, dok je EQ ta za koju se smatra da je direktno povezana sa uspehom u životu. Trening emocionalne pismenosti ima za cilj da upoznamo emocije, čemu one služe i kako da ih najbolje iskoristimo za lični uspeh. Umesto da kontrolišemo emocije i guramo ih u sebe, naučićemo kako da ih regulišemo na pravi način. Emocije, ukoliko pravilno baratamo njima, mogu da nam budu odlični saveznici; u suprotnom, mogu ozbiljno da nam zakomplikuju život.

Sav materijal sa sajta je dostupan pod sledećom licencom:

CC BY-NC-ND 4.0

Ostale informacije