Stručne edukacije

Tokom višegodišnjeg iskustva u psihoterapijskom radu uočili smo propuste u znanju koje smo imali mi, a i većina naših kolega. Nakon intervjuisanja velikog broja psihoterapeuta, shvatili smo da se nedostatak ovih znanja odnosi na sve terapeute sa kojima smo se susreli, bez obzira na psihoterapijski modalitet. Odlučili smo da učinimo nešto po tom pitanju i kreiramo radionice koje će zaokružiti neophodna znanja za sprovođenje psihoterapije.

Kako da zarađujem i živim od psihoterapije?

Ovo pitanje većina (budućih) psihoterapeuta sebi postavlja, a mi imamo odgovor na njega. Na edukacijama za psihoterapeute ovladamo veštinama vođenja psihoterapije, ali ono o čemu skoro pa da ni nema govora je kako pokrenuti psihoterapijsku praksu? Kako da dođemo do klijenata, ili oni do nas? Najbolja instrukcija koju dobijamo je “preporuka”, što je apsolutno tačno, ali da bi nas neko preporučio za to treba da imamo zadovoljne klijente. Naravno, tu su i ostala važna pitanja. Gde se oglašavati? Kako da klijenti čuju za mene? Kako se razlikovati od konkurencije? Kako formirati cenu? Kako pravno regulisati svoju praksu? Na ova, a i druga relevantna pitanja ćete dobiti odgovor na radionici koja je kreirana na osnovu iskustava iz prakse. Testirali smo mnoge pristupe i pronašli one koji rade posao, ali i one koji su neefikasni. Voditelj radionice je Stefan Mitrović Jokanović, osnivač i predsednik Ubuntu centra, po zanimanju psiholog i TA psihoterapeut.

Analitički svet snova za psihoterapeute

Ova radionica je namenjena stručnjacima koji žele da ovladaju veštinama tumačenja snova u psihoterapijske svrhe. Naučićete kada je pravo vreme za analizu snova, šta sve snovi mogu da kažu o klijentu i kako da to najbolje upotrebite u psihoterapijskom radu. Na koji način treba da beležite snove klijenta, šta je inicijalni san i kako se prepoznaje serija snova. Kako da bolje razumete snevača i kakva pitanja treba postavljati kako biste dobili željene odgovore. Autori metoda koje obrađujemo na radionici su Frojd, Jung, Sondi i Nastović. Voditelj radionice je Miljana Vorkapić Viček podpredsednik Centra, po zanimanju sociolog i interaktivni psihoanalitičar.

Osnove farmakoterapije za psihoterapeute

Bez obzirana to da li se bavimo savetovanjem ili psihoterapijom često je neophodno da lečenje upotpunimo i psihijatrijskim lekovima. Međutim, ono što smo uočili jeste da većina stručnjaka koji počinju da se bave psihoterapijom, ne samo da ima poteškoću da prepozna kada treba da uvede farmakoterapiju, nego čak ima i odbojnost prema njoj. Na ovoj radionici dekontaminiramo pogrešna uverenja o ovome i učimo kako da prepoznamo kada treba pozvati psihijatra u radni savez. Takođe ćemo naučiti osnove o psihijatrijskim lekovima, delovanje, primenu, nuspojave i zavisnost od lekova. Očekujte i jasna uputstva u zaobilaženju otpora klijenta prema lekovima. Radionicu vodi spoljna saradnica dr Milena Lozić, psihijatar i TA psihoterapeut (u edukaciji).

Sav materijal sa sajta je dostupan pod sledećom licencom: CC BY-NC-ND 4.0

Ostale informacije